We cooperate:

 • ISEIA
 • Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky
 • Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí
 • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici
 • Metodické Centrum Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici
 • Filozofická Fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
 • Asociácia slovenských a českých škôl vo Veľkej Británii
 • Rádio Slovakia International
 • Ministerstvo zahraničných vecí – konzulárny odbor
 • Komisár pre deti
 • Veľvyslanectvo v Londýne
 • Veľvyslanectvo v Berlíne
 • Centrum medzinárodnej pomoci pre deti a mládež – CIPC
 • British Czech and Slovak Association (BCSA)

Autor : Dagmar Szabó

The new year 2024 started with a smile

Foto: Svetlana Martinekova- director

We started the new year with a smile. Our students enjoyed it and did not forget to set resolutions. we believe and keep our fingers crossed for them to fulfill their commitment.
We are looking forward to the next meeting. We believe that together we will learn something new and have fun at the same time.